GinekoIog dao odgovor na bitno pitanje: Evo zašto osjećate miris pokvarene ribe tamo doIe - "hitn0 posjetite Ijekara, vaše tijelo vam poručuje.."
Admin May 14, 2022

Moramo da kažemo kako se oglasio ginekolog koji kaže da mlade djevojke jako malo računa vode o ličnoj higijeni što dovodi do infekc1ja koje dovode do smrada, tako zvanog mirisa ribe, koja se osjeti tamo d0Ie. On kaže da to nije ni malo naivno, jer vam organizam šalje jasnu poruku da imate upaIu ili gIjivice i da morate posjetiti ginekoIoga, ali prije toga, preporučuje nekoliko dana da povedete računa o higijeni, kako ne bi drugima stvarali neprijatnosti.

Pored gIjivica, kako kaže, uska odježa ili pak ne mijenjanje donjeg veša može dovesti do istog mirisa. On kaže da nečiji mišići mokračnog kanala jednako mogu popustiti i da ispuštate urin po malo, što može da smrdi. Jedno je sigurno, nije ni malo prijatno ukoliko se osježa bilo kakav miris ,a miris u bilo kojem obliku ili sekret bilo kakve boje je aIarm za svaku ženu da ide na pregled. Nemojte se zapuštati, dodao je na kraju.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*