InfoNews 24h - Page 136 of 158
admin Novembar 8, 2019

Biti šofer zahtjeva mnogo toga, prvenstveno strpljenje. Kada vozite kamion koji može na bilo koji način ugro.ziti vaš život ili život drugih ljudi, morate voditi računa o svemu. Danas se dešavaju razne sao.braćajne nes.reće jer ljudi ne poštuju znakove i propise. Ukoliko želite biti šofer jednog ovakvog kamiona, potrebno vam je kao što smo naveli […]

admin Novembar 8, 2019

Na društvenim mrežama postoje sada razne šaljive stranice koje objavljuju takav sadržaj. Jedna stranica je objavila fotografiju koju je prema njihovim navodima zaprimila u inboxu ili da objasnimo bolje putem poruke na istoj stranici. Na slici možemo vidjeti jednu jako smiješnu sliku koja opisuje možda komplikovane veze. Ukoliko trenutno prolazite kroz sličan period vjerujemo da […]