Vijesti Archives

Vijesti

admin Maj 25, 2020

Kada je kršenje zakona i zakonskih odredbi u pitanju, cijeli svijet ima problem s tim, ali nekako imamo prilike da vidimo kako je na Balkanu leglo takvih stvari, kak osvi ljudi koji žele da pobjegnu od nečega dolaze na Balkan da iskazuju svoju silu, što nije nikako prihvatljivo. U zadnje vrijeme je sve više te.rorid.tičkih […]

admin Maj 19, 2020

Austrija je nastavila da ublažava mjere koje je izrekla radi suzbijanja i zaštite građana od širenja novo nastalog v1rusa, koji je bi možemo slobodno reći pr1jetnja svim zemljama svijeta. Ona je u ponoć otvorila granice sa nekoliko zemalja, a to su: Češka, Slovačka, Njemačka, Mađarska, Lihteštajn i Švicarska. Kako kaže Ministrastvo Austrije koje je zaduženo […]