0vaj čovjek je došao iz 2048. godine da nam uputi ozbiljno up0zorenje: Niste ni svjesni šta vas tek čeka, pandemija je tek početak.. (Foto)
admin Novembar 21, 2020

Bryanat Johnson je 0ptužen za širenje lažnih informacija, ali kako prenose Amer1čki mediji, on je i p0liciji rekao isto, tvrdio je da on dolazi iz 2048 te da je on imao samo najbolje namjere da sve ljude na razne načine up0zori kako im dolazi invazija vanzemaIjaca. Kada su ga 0ptužili za širenje lažnih informacija, on je vIast pozvao da ga statve na poligraf, to je prema njegovim riječima bio jedini način da se ustanovi da on priča istinu.

Jako je mali broj ljudi koji su mu vjerovali  i bili otvoreni na ovu temu. Kako prenose mediji, vlasti su ga poslale na poligraf gdje se ustanovilo da on nije rekao niti jednu lažnu informaciju, niti da je u bilo kom pogledu manipuIisao sa istinom.

Kako saznajemo ,bez obzira na sve on je pritv0ren. Sve je počelo kada je njego komšija nazvao p0liciju i rekao da ih on pIaši i svakodnevno uzne.mirava, poIicija je prilikom hapšenja evidentirala da je on bio pod uticajem aIkoh0la.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*