Spakovala se i odmah za Pariz: 0no što je tamo ugledala Iedi kr.v u žiIama, Ceca se zaprepastiIa - sve snimljeno (Foto)
admin Septembar 27, 2020

Kada je u pitanju Ceca, voljeli je ili ne morate da se složite da je ona neko ko je toliko godina uspio da ostane prisutan na doaćoj sceni bez da se trudi. Ljudi gaje toliko ljubavi ali i mr'žnje prem anjoj da je uvijek svojom emocijom, bez obzira bila ona pozitivna ili negativna istaknu u prvi plan.

Ona je neko ko je rekao u više navrata kako joj nikako ova k0r0na nije donije dobro, ona nije isticala ništa što se tče gubitka u materijalnom smislu, nego je rekla kako nije navikla da sjedi kući, nego je navikla da putuje i da nastupa.

Sada kada je mogla ona je donijela odluku da otputuje u Pazir, ali kada je tamo došla ostala je u š0ku kao i svi ostali, prizor koji je zaIedio kr.v u žiIama. Tamo je situacija idalje jako 0pasna sudeći po tome d asu ljudi u odjelima i sa maskama, kao što ćete vidjeti u nastavku teksta:

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*