Udarna vijest: Ko je 0vdje Iud, Hrvatska ponovo zatvara granice za građane 0vih zemalja - ne krećite na put
admin Juli 8, 2020

Svi znamo da je situacija jako 0zbiljna, ali kako se mijenja broj 0b0ljelih tako dolazi i do promjene odluka u svim državama. NadIežni su zbunjeni, jer se i oni prvi put susreću sa ovakvom situacijom, pa bi ljudi trebali imati malo više razumijevanja. Kako oni ističu, oni samo žele da zašt'tite svoje građane od mogućeg uv0znog v1rusa.

Svi znamo da je hrvatska u nekoliko navrata prvobitno otvarala pa ponovo zatvarala granice za svoje komšije Srb1ju i B0snu, a sada je ta odluka koja je bila konačna ponovo na stolu, navode mediji. Krun0slav Ca'pak je direktro Hrvatskog zav0da za javno zdravstvo.

On se jutros obratio javnosti i istakao d aima udarnu vijest, istakao je kako oni moraju da zatvaraju granice prema području gdje ima veliki broj 0b0ljelih to jeste za.raženih ljudi. On je istakao da je odluka koja se razmatra da li će stupiti na snagu na stolu, koja se tiče zatvaranja ponovo granice za Srb1ju i B0snu, ili uvođenje iz0lacije u trajanju od 14 dana.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*