Dr. Nestor0vić bez dIake na jeziku o novonastaloj situaciji: "VoIeIi bi da dobijem v1rus i da crk.nem - potpuno su izgubiIi k0mpas"
admin Juni 30, 2020

Svi znamo ko je Branimir Nest0r0vić, on je jako popularan od kako je došlo do širenja v1rusa i ove novo nastale situacije. Naime, on je neko ko uvijek kaže svoje mišljenje, on se usudi reći što mnogi ne bi, pa je zbog toga zadobio podršku od strane širokih narodnih masa. Kada je on u pitanju, naravno da postoje i oni koji ga ne voIe.

On je istakao da je v1rus jako oslabio u toku ljetnih dana i on smatra da je sada savršeno vrijeme da svi izgradimo k0lektivni imunitet na ovaj v1rus. Dr, Nest0r0vić je prenio istraživanja pojedinih zamalja koje su putem istraživanja došle do zaključka da nije potreban velik postotak ljudi da se za.razi kako bi se stvorio k0lektivni imunitet.

On je rekao da svi ljudi koji imaju blage simpt0me ne trebaju odmah da se tes.tiranju, jer test daje Iažnu sliku i može biti prvobitno negativan iako je osoba zapravo p0zitivni. Naime, on je rekao da bi mnogi voljeli da on dobije v1rus i da crk.ne, pogledajte u nastaku na šta se to odnosilo:

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*