Svi se pitali gdje je nesta0, a sada je došao sa veIikim up0zorenjem: Dobro posIušajte njegove riječi, stanje je i više nego aIarmantn0 (Foto)
admin Juni 29, 2020

Nest0r0vić je od početka ovog novo nastalog stanja i epi.demije bio tu prisutan na malim ekranima smo svakodnevno mogli da ga gledamo i slušamo, on je veliki stučnjak u medicini, a ovo je baš njegovo polje rada, pa je stručan da daje svoje mišljenje i viđenje situacije.

On je također aktivni član krizn0g štaba za v1rus. On je neko ko je pokazao da je jako iskren, nema dIake na jeziku i uvijek up0zori javno ljude na ono što on smatra daje pr0blem ili d aće biti eventualni pr0blem. Njega ljudi i vole jer jasno kaže sve što treba, bez uvijenja u foliju.

On se sad anakon dugo vremena oglasio i rekao da je stanje i više nego aIarmantno, ljudi moraju da shvate da se v1rus prenosi kapIjičnim putem, tako da ga možete udahnuti putem zraka ako razgovarate sa za.raženom osobom više od 15 minuta, na manjoj udaljenosti od 2 metra, odmah ste u 0pasnosti. Naime, on je istako da su znali da se prenosi putem kapljica ali da su sada doznali da se zadržava u zraku i da putem razgovora izlazi dosta kaljica iz usne šupljine što stvara 0pasnsot.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*