Nas čuveni epidemioIog 0tkrio kako možemo znati da li smo zara.ženi: Test od dva dana je totalna gIupost, ev0 sta trebate uraditi
admin Juni 29, 2020

Imamo prilike da vidimo kako je dosta ljudi sa asimpt0matsk1m 0b0ljenjem od v1rusa koji je i danas dan nakon šest mjeseci širenja idalje prisutan. Građani su postali u velikoj pan.ici ,jer kako prenose mediji od strane stručnjaka je rečeno da svaka deseta osoba može da ima simpt0m, zato je stanje 0pasnije, jer se broj novih sIučajeva u tačnosti ne može znati.

Nakon ovog ljudi su upaIi u pan.iku, pitaju se kako oni da znaju imaju li v1rus ili ne. Ovo možete sami sebi da odgovorite, jer postoji ipak jedan jako jednostavan test. AIan Medić je nas čuveni epidemi0Iog koji je rekao kako sebi da odgovorite na gore postavljeno pitanje.

On je rekao da ako smo imali kontakt s nekim ko ima v1rus, najbolje je da se samoiz0lujemo, da ne radimo odmah test,jer oni znaju dati Iažni negativni naIaz. Najbolje bi bilo da provjeravate vađu temperaturu svakog dana i vaše disanje, tako ćete moći vidjeti razliku. On je na taj način otkrio kako možemo saznati jesmo li za.raženi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*