Ako osjetite 0ve simptome, hitn0 morate doktoru: Tri nova simptoma v1rusa koja ukazuju da ste 0boIjeli, ogIasili se veliki stručnjaci
admin Juni 29, 2020

Imali smo prilike da proučimo sve simpt0me koji se tiču novog v1rusa koji je prisutan već duži vremenski period među nama. Naime, svi znam oda postoji lista simptoma, to jeste lista centra za k0ntrolu i prevenciju b0lesti, a sada su na nju dodali još nekoliko simpt0ma koji se do sada nisu pominjali niti isticali.

Kako ni ističu, jasni su prvobitni sim,pt0mi, koji su se ogledali u vis0koj temperaturi, upaIi pIuća, i sličnim stvarima, ali u zadnje vrijeme dolaze ljudi sa gIav0boljom, sa b0lom u grlu i sa sve češćim gubitn0k čula okusa i mirisa.

Jako je bitno da ste inf0rmisani o novim stvarima koje se tiču novo nastalog v1rusa, jer na taj način možete da spriječite širenje v1rusa, ukoliko primjetite da ga imate. Jako je bitno da ukoliko imate neke od navedenih simpt0ma prilikom odlaska ljekaru kažete da osjećate iste i da vas odmah mogu kontrolisati i uraditi te.st. Budite odgovorni. Simpt0mi zavise od vas samih i vašeg imun0loškog sistema.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*