V1rus sada k0si mIade živote, a jedna stvar je posebno zabrinjavajuća - sprema nam se najg0ri m0menat do sad: 0vako nešto niko nije 0čekivao
admin Juni 28, 2020

Kada je ovaj v1rus u pitanju, ljudi su u većini slučajeva složni, ne žele da vjeruju u njega i ne žele da se piše o tome. Ljudi moaju biti svjesni i situacije u kojoj se svi nalazimo, naime, prije su stariji bili ri.zična kateg0rija, ali kako sada vidimo, i mIadi su na meti.

Sve više je mladih ljudi sa teškim sim.ptomima, izjasnio se i dr. K0n, koji je rekao da se ne treba opuštati, da su studentski domovi u Be0gradu postali glavna ža.rišta. On je rekao da v1rus jeste 0slabio, ali da je za nečiji organizam idalje jak, a niko od nas ne zna kako će naš organizam djelovati na nepoznat v1rus, pa apeIuje da se ljudi malo primire i da se strpe.

On je istakao i da ovo nije najg0re što se desilo, jer ako v1rus ponovo dobije na snazi, svi smo mi pod r1zikom, jer sve je više ljudi bez simpt0ma, što ukazuje na lakše širenje v1rusa, što nije dobro.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*