Sram0tna slika N0vaka i Jelene Đ0ković, pogIedajte šta je 0bjavIjeno: CijeIa nacija u š0ku, pa zašto 0vo rade.. (Foto)
admin Juni 28, 2020

Svi znamo i mediji su dosta zadnjih dana pisali  otome kako je N0vak pozitivan na v1rus kao i njegova supruga JeIena i oni se sada po pravilima nalaze u sam0iz0laciji. Dok se oni nalaze u iz0laciji, ljudima je radila mašta pa su napravili jedan oblik šale na njihov račun.

Ljudi su uz pomoć f0t0montaže napravili fotografiju koja je izazvala brojne i jako bu.rne reakcije. Prvobitno ćemo se prisjetiti da je N0vak rekao kako ne želi da primi vak.cinu protiv ovog v1rusa, da to neće uraditi ni njegova žena ali ni sin.

Poslije ove izjave N0vak je naišao na 0sudu, ali bez obzira na to, neko je stvarno pretjerao sa šalama, kada je ovo osmislio i napravio. Sram0tna slika N0vaka i Jelene je objavljena, i jasno je na šta se aIudira. Cijela nacija je u š0ku, pa zašto im sada to radite? Imate prilike da ispod ovog teksta vidite fotografiju o kojoj svi pričaju i iskažete vaše mišljenje o istoj:

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*