0tkriveno sta se desiIo doktorici VioIeti: 0bdukcija pokazaIa š0kantne podatke o njenoj sm.rti - više nema sumnji, ev0 šta se desiIo
admin Juni 28, 2020

Kada je u pitanju ova tema široke narodne mase su jako zainteresovane, sve ljude zanima da li su sumnje koje su iznijeli brojni stručnjaci tačne, da li se ona ub1la ili je neko drugi ub1o. Svi su čekali 0bdukc1ju kako bi se neke stvari sto postotno ustanovile, i napokon se to desilo..

Prvobitno su pr1veli njenog supruga i sina na ispitivanje, ali p0ligrafsko. Kada su ustanovli da oni nisu ub1ce i da govore istinu, urađena je 0bdukcija. Ona je pokazala da su dvije pIitke ra.ne koje su zadane 0štrim predmetom u prijedjelu gru.di ub1le doktoricu, što je i od ranije poznato.

Naime, oni su istakli da je neko znao šta radi, pa smatraju da je ipak riječ o sam0ub.istvu, jer je doktroica bila h1rurg ,i znala je na koji način može da 0konča svoj živ0t. Kada su riješili ovu mis.teriju, postavlja se drugo pitanje, zašto je ona to uradila, da li je imala neke pr0bleme za koje ljudi nisu znali, čak ni njeni najbliži?

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*