Inf0rmacije upravo stigIe: Ev0 ko je sinoć ub.ijen, bio je dobro poznat poIiciji
admin Juni 27, 2020

Svi znamo da se prije nekoliko dana desila pu.cnjava u ul. V0jislava Vučk0vića koja se nalazi na Senjaku, a u toj puc.njavi je ub.ijen Boriv0je Sim0vić koji je imao 30 godina, prenose svi mediji. B0rivoja je jedan čovjek odmah nakon p0vre.de povezao u b0lnicu, dok je ‘p0licija došla na lice mjesta, kako ide po proceduri.

Kako saznajemo p0licija je na licu mjesta pronašla oru.žje kao i ča.hure, ali morali su da izuzmu nekoliko automobila, kao i snimke nadzornih kamera objekata koji su u blizini i na kojima bi moglo biti zabiIježeno nešto bitno.

Kako su poslije nekoliko dana istra..ge objavili, najvjetovatnije se radi o jednom navijačkom obračunu, što zbuči po malo čudno, slažete se? Poslije su to okarakterisali kao navijačko. krimi.naIni 0bračun, jer je ub1jeni muškarac imao d0sije od ranije, na.pad na p0liciju i posjedovanje 0ružja bez ikakve dozvole. On je od ranije, kako su policajci rekli bio dobro poznat njima. Kako su i policajci rekli više informacija o ovom slučaju će biti poznato naknadno.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*