N0vak doživio nervni sIom: Tata Srđan se ne 0sjeća dobro, zabrinut je za sina, "Bugarin je našoj porodici nanio veIiku b0l"
admin Juni 25, 2020

Svi znamo da je u.darna vijest bila kako je jedan od najuspiješnijih tenisera na cijelom svijetu p00zitivan na v1rus. Svi znamo i možemo da vidimo o kome se radi ,u pitanju je N0vak Đok0vić. Ova vijest je izazvala br0jne komentare, ali velike rekacije je izazvao sam način na koji se on za.razio zapravo.

Svi znamo da se on na samom vrhuncu v1rusa oglasio i rekao kako on ne podržava vakc.inaciju i da on istu ne želi za sebe i svoju porodicu jer ne zna šta se u njoj nalazi, poslije ovog je dobio velike 0sude kako naroda tako i nadIežnih.

Poslije ovih saznanja, on će morati, kao i svi naredne dvije sedmice biti u iz0laciji. On i njegova žena Jelena će biti zajendo, jer je i ona p0zitivna, a kako je N0vak rekao nakon pet dana ide rete.stiranje, koje će tačnije pokazati neke stvari.Otac N0vaka Đokovića krivi za sve ovo bugarsk0g tenisera. On smatra da je upravo on došao sa v1rusom i da se nije te.stirao pri ulasku u zemlju, pa je sve krenulo od njega.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*