Nije biIo sam0ub.istva: Riječi detektiva digIe Srbiju na n0ge, ev0 ko je izb0 d0ktoricu VioIetu (Foto)
admin Juni 24, 2020

Moramo da navedemo ključne informacije koje se tiču dr. Vi0Iete, koja je u svom stanu koji se nalazi na Vračaru pronađena sa dvije ub0dne ra.ne u predjelu gru.dnog k0ša, kako su istakli, ra.ne su od n0ža, pa su svi ovo okarakterisali kao sam0ub1stv0, što nije moguće, navod emnogi stučnjaci.

Ona jeste sah.ranj,ena prije nekoliko dana, ali mnogi ljudi traže sada da se izvrši 0bduk.cija tijela, jer postoje mnoge nejasnoće, ovakvo nešto se nije desilo nikada, i stučnjaci neke stvari ne mogu da objasne. Kako je jedan doktro istakao, za te ub0de je potrebna velika snaga, a rijetko ko može sedi zada.ti sebi iste sam, i to dva puta.

B0ža Spasić je privatni de.tektiv, koji je počeo da istražuje ovaj slučaj i složio se sa mnogim ranijim spekulacijama: U predjelu gru.di ima jaka k0st, koju je teško sam sebi pr0biti, to moraju svi znati. – rekap je on. Pored toga, ona je imala siIik0ne, što je teško da sama sebi pr0b1je, to je morala uraditi prema njegovim riječima muška ruka, i to veoma jaka.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*