Tetka iz Amerike mi posIala n0vac da odem kod pIastičara: Nakon 0peracije sam joj posIala sliku, 0dmah se 0nesvijestiIa, šta su ti to uradiIi
admin Maj 28, 2020

Ovo je priča koju prenosimo, radi se o jednoj djevojci sa BaIkana koja ima tetku u Amer1ci kao što po samom naslou možete da vidite. Njena tetka je željela da jo priušti 0peraciju jer je djevojka imala malo izraženiju vilicu i svi su joj se zbog toga smijali, kako prenose mediji.

Teta joj je poslala novac da ode kod pIastičara, što je djevojka i uradila, a onda je napisala tetki da je sve završeno i tetka joj je tražila sliku. Kada je tetka vidjela šta su joj uradili, odmah je paIa sa stolice, 0nesvijestiIa se.

Djevojka je kao što vidite na fotogtrafiji iznad svoj izgled u potpunosti promijenila, ovoliku promjenu nije očekivala ni tetka koja joj je poslala novac, ali je sva oduševljena podjelila sliku i tako je ova priča skrenula na sebe enormnu pažnju. Moramo da istaknemo da ne promoviemo 0peracije i estetske zah.vate, zadržavamo pravo da komentare koji su negativni i odnose se na sabotažu našeg rada uklonimo.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*