Ne.vrijeme kakvo se ne pamti, ima i p0gi.nuIih: 0Iuja i grad unak.aziIi cijeIu državu, a 0no najg0re tek sIijedi (Video)
admin Maj 28, 2020

Kako vidimo 0luje ne prestaju, prisjetimo se da je BaIkan prvobitno bio p0g0đen jednom 0lujom, koja je najviše p0g0dila Srbiju, a u mjestu po imenu Sjenice se javilo mnogo ljudi sa velikim 0štećenima na kućama, grad je padao i unaka.zio cijelo mjesto, isticali su građani.

Jučer se u Zagrebu sjatio sav grad ovog svijeta, prenosili su građani na društvenim mrrežama video snimke koji prikazuju realnu situaciju. Grad je bio veliki, a kako kažu i u Varaždinu i Osijeku se desila malo blaža situacija nego u Zagrebu.

Pored Hrvatske, moramo da napomenemo kako se u cemtralnom dijelu Rusije desila isto velika 0luja koja je odnijela tri ž1vota, a snimke iste ste imali prilike da vidite u toku ovog teksta. Kako saznajemo, vrijeme će tek biti varljivo i najg0re tek slijedi.

Zadržavamo pravo da sve komentare koji ugr0žavaju naš rad i rad našeg p0rtal uklonimo. Tekst je prenese od strane drugih medija. Hvala na razumijevanju.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*