Zar postoje i 0vakve gr0buIje: GinekoIogu se život smuči0 kad je pomirisao doIe, gIavu nije mogao dići, pa 0kupaj se.. (Isp0vijest)
admin Maj 27, 2020

Postoje razna iskustva, ali sigurni smo da prije odlaska kod ginekologa svaka žena treba da obavi potrebnu higijenu, kako ne bi došlo do neprijatnosti, kao što je to bio slučaj od ovog ginek0loga koji je javno progovorio o svemu što je vidio.

On je istakao da oni imaju dobru platu, ali da ponekad ne bi pogledali sve te pare, kada vide koga sve moraju pregledati i kakve sve žene im dolaze. Istakao je da su žene neuredne i da im je jako rijedak slučaj da žena dođe ‘sređena i spremna’ za taj pregled.

On je rekao da mu je nedavno bila žena na pregledu koja se nije okupaIa, istakao je da joj je d0le smrdiIo da nije mogao glavu da digne, ali svoj posao je morao uraditi. Pa je poručio svima da naredni put kad kažu kako doktori uzimaju n0vac se sjete ovog dešavanja kroz koje prolaze svakodnevno. Sve ima svoju dobru i I0šu stranu, kako on kaže.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*