Nezamapćen0 ne.vrijeme: 0Iuja od 100 kiIometara na sat dizaIa kuće i nosiIa auta kao igračke, troje mr.tvih, snimci kruže društvenim mrežama (Video)
admin Maj 27, 2020

Zadnjih dana su počele velike oIuje a BaIkan je na svojoj koži kako se to kaže zadnja 3 dana imao prilike da osjeti fvelike padavine, Ied ,ali i gr0move. Kako prenose mediji u Rus1ji se dešavaju još g0re stvari, kao što ćete imati prilike da vidite u nastavku ovog teksta:

Jučer je jakim vjetr0m p0g0đen središnji dio imenovane zemlje, to su kako oni kažu domaći vjetrovi, ali njihova jačina je bila do sada najjača, 100 kilometara na sat. Kod njih je sve ili crno ili bijelo kako kažu, il je lijepo vrijeme ili je krajnost, to jeste najg0re vrijeme ikada, kao što se jučer desilo. Imat ćete prilike da vidite i nekoliko video snimaka koji Iede kr.v u žiIama, ti prizori svakako nisu za svakoga.

Snimci su nastali u jednom gradu čije ime možete vidjeti u nazivu snimka, a tu je kako prenose mediji um.rlo i troje ljudi zbog ove oIuje koja je bila jaka.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*