Na ivici živ0ta i sm.rti: Popularni pjevač d0živio srčani u.dar, sada poznate i prve inf0rmacije (Foto)
admin Maj 27, 2020

Svakodnevno imamo prilie da vas na žaIost izvještavamo o ni malo d0brim informacijama, pa i ovo je jedan od takvih dana. Moramo da kažemo kako je svjetski gitarista po imenu May Brian, koji je inače osnivač i jednog svjestkog benda Queen, koji je jako poznat, preživio kao što u samom naslovu vidite sr.čani ud.ar u svojoj 72 godini života.

Kako je sam gitarista rekao, on je na nogama sve to doživio, ali nije znao odmah o čemu se radi, nakon 40 minuta od b0lova je odlučio pozvati hitnu p0m0ć. Istakao je da je to bilo ključno, da su došli u roku pet minuta i da su mu u b0lnici odmah pružili svu potrebnu p0moć.

Odmah je 0perisan i ugradili su mu kako on prenosi tri stenta, a on će morati radi protokola iako se sada osjeća bolje ostati na praćenju još nekoliko dana u b0lnici. Svi njegovi 0božavaoci su jako sretni što je uspio da se izbori sa ovom životnom preprek0m.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*