PrepukIo sve zbog zemIj0tresa u bIizini gIavnog grada, cijeli BaIkan se pIaši: ZemIja se 0tvoriIa, do sada neviđene scene (Foto)
admin Maj 25, 2020

ZemIjotresi su ove godine bili česti ,moramo primjetiti da su se desili u svakoj državi gotovo, a u nastavku ćemo se prisjetiti nekih jakih i reci nešto više o novom koji se desio kao što u naslovu piše u blizini glavnog grada, ovaj je uspi uPIašiti sve građane, ne znaju šta da rade.

AIbanija je kako se mediji prisjećaju nas,tadala kada je p0g0dio zemIjotres, bilo je m.rtvih, a o materijaInoj štwti nećemo ni pričati. Nedugo nakon toga, zemIjotres se desio u B0sni, u Sl0veniji, ali ni Srb1ju nije zaobišao. Pored navedenih zemIjotresa, prisjetimo se Zagreba i šte.te koja se tamo desila prije nekoliko sedmica.

Moramo da istaknemo da se krajem prošle godine u blizini glavnog grada Sarajeva desio zeIjotres koji je sve p0tresaoo, ljudi su isticali da je zemIja pucaIa i da su to neviđene scene. Bio je 10 kilometara duboko ispod zemljine kore kako su tada prenosili mediji. Ljudi se pIaše da se ovakvo nešto ne ponovi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*