VoditeIj 0gnjen u tešk0m stanju, hitn0 h0spitaIiz0van: Sumnja se na najg0re (Foto)
admin Maj 22, 2020

Voditelji su postali velike javne ličnosti, a ovog svakodnevno gledamo na malim ekranima, kada kažemo da vodi emisiju na pinku pod nazivom premijerno, znat ćete da se radi o 0gnjenu Nestoroviću. On je svima simpatično lice koje rado gledaju na malim ekranima, ali svi su ostali iznena.đeni kada je 0bjavljens informacija da je hitn0 prebačen u b0lnicu.

Kako saznajemo 0gnjen koji ima 29 godina se prije dva dana probudio sa jakim b0lovima u prijedjelu prsa, imao je kako kažu visoku tem.peraturu, pa su odmah u doba novo nastalog v1rusa svi p0sumnjali na ono najg0re.

Odmah su uradili i test, kako bi bili sigurni da li se radi o v1rusu, ili e u pitanju neki drugi uzr0k. On je bio negat1van, a oglasio se i rekao kako nije ni malo prijatn0 čekati te rezuItate, kako je u tim momnetima razmišljao o svemu, svojoj porodici i najbližim. On je zadržan u b0lnici, a na poslu ga neće biti kako pretpostavlja najmanje 15 dana.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*