Pr0sto izIazi sam: Kak0 biste ukIoniIi krpeIja u sekundi, p0trebna vam je samo jedna namirnica
admin Maj 22, 2020

Kada su krpeIji u pitanju svi imamo određenu dozu st.raha prilikom odlaska u prirodu da nam se negdje ne prikače, jer smo svjesni da se oni mogu nalaziti i na životinjama i na ljudima i da prenose razne b0lesti, a kada ga vidimo na sebi hvata nas pan1ka.

Poslije ovih informacija ćete biti mirni ako ga vidite na sebi, jer ga možete uz pomoć 20 minuta i jedne namirnice ukIoniti iz vašeg tijela. Naime, kada ga vadite morate biti 0prezni da vam neki dio njega ne ostane, jer svi znamo da tako može doći do 1nfekcije, što ne želimo.

Bilo bi pametno da prije odlaska u prirodu sebe zašti.tite odjećom, da smanjite mogućnost lijepljenja krpeIja, ali ukoliko ga vidite i ne možete otići u b0lnicu uradite sljedeće: Mjesto na kome se nalazi krpeIj dobro nasolite i ond aobložite sa natopljenom vatom, za 20 minuta će on sam d anapusti vaše tijelo i iizađe.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*