Jedino na 0vaj način možete preći granicu: 0gIasili se iz granične poIicije, sada je sve jasn0, pratite 0va praviIa
admin Maj 22, 2020

Granična p0licija B0sne i Hercegovine se oglasila i željela da pojasni nesp0razum povodom napisanih prek.šajnih naIoga za državljane Hrvatske. Istakli su da je došlo kao što smo naveli do nesp0razuma, jer su oni u državu ušli kako kažu samo sa ličnom kartom.

Osjećamo se dužnim da javnost obavjestimo da je zadnjih dana izašlo dosta Iažnih informacija od strane državljana Hrvatske, oni su u državu ušli samo sa ličnim kartama, zato moramo reag0vati. Sve navedeno nije istina, poIicija na graničnom prelazu je odradila svoj posao.

Ministarstvo pravde B0sne i hercegovine je također plasiralo ove informacije, da je p0licija l0še radila svoj posao. Svi znam oda se granica prelazi sa pasošom, ali između B0sne i Hrvatske ima potpisan sporazumni ugovor gdje ljudi mogu preći samo sa ličnom kartom.

On su prešli granicu kako i treba, neistina je i da su p0licajci ka.znili građane i državljane B0sne koji su željeli da uđu u svoju državu, to je sve van svake pameti.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*