Maj 22, 2020 - InfoNews 24h

Dan: 22. Maja 2020.

admin Maj 22, 2020

Voditelji su postali velike javne ličnosti, a ovog svakodnevno gledamo na malim ekranima, kada kažemo da vodi emisiju na pinku pod nazivom premijerno, znat ćete da se radi o 0gnjenu Nestoroviću. On je svima simpatično lice koje rado gledaju na malim ekranima, ali svi su ostali iznena.đeni kada je 0bjavljens informacija da je hitn0 prebačen […]