Svi aIarmi na snazi, neb0 i zemIja će se sastaviti: Neke dijeIove BaIkana čeka g0re ne.vrijeme nego jučer, ako živite u 0vom dijeIu u najvećoj ste 0pasn0sti
admin Maj 21, 2020

Jučer je na svim dijelovima baIkana bilo veliko ne.vrijeme koje je neke dijelove p0g0dilo više, neke manje, a sada ćemo se fokusirati konkretno na Srbiju. Jučer je u zapadnim dijelovima bilo najjače 0sjetno ne.vrijeme, padao je grad (led) koji je bio en0rmne veIičine, kako ističu ljudi, toliko veliki led još uvijek nisu mogli da vide na ovim prostorima. Led je padao samo 15 minuta, ali to je bilo dovoljno da naru.ši imovinu i npravi veliku šte.tu. Šte.ta je bila evidentna:

Preko 50 ljudi je došlo da prijavi veIike šte.te na svojim kućama, vjerujeo da ste sinoć pratili informativne dnevnike, na kojima se itetako dosta pričalo o ovome nevremenu, a jučer su i portali napisaIi up0zorenje za sve.

Danas bi mogao biti isti dan kao jučer ali pred veče a u nekim dijelovima poslije podne, zavisnosti. Obratite pažnju danas da zaštitite sve ono što ne želite da ne.vrijeme koje nam dolazi u.ništi. Zadržavamo pravvo da sve komentare koji ugr0žavaju naš rad uklonimo.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*