0d 1 juna stupa na snagu: Krizni štab d0nio najn0vije mjere, Srbi 0čajni
admin Maj 21, 2020

Svi smo svjedoci da je ova novo nastala situacija oko v1rusa unazadiIa cijeli baIkan, pa i zemlje u EU. Morali su radi prevencije da uvode tako rig0r0zne mjere koje su se odrazile kako na ekonomiju tako i na psihičk0 stanje stanovništva. Kako prenose mediji u Srbiji se osjeti to, jer su oni bili najrig0r0zniji, znali su da uvode po 5 dana iz0lacije, ali t0talne kada niko nije smio da se kreće i kada po 5 dana ništa nije radilo, što je napravilo velike šte.te za sve ljude koji su imali firme, ili koji su radili za nekoga.

Neke mjere su ostale idalje na snazi, kao što je socijalna distanca i nošenje maski, ali danas je na vanrednoj sjednici VIade Srbije doneseno još odluka. prva najvažnije da će dva medic1nska centra krenuti sa n0rmalnim radom i početi primati pacijente kao i prije.

Kako oni kažu od 1. 6 velika većina zemalja ukida testiranje na ovaj novo nastali v1rus. Kako je rekao Vućič, svi koji imaju vaIidan nalaz ne moraju ili u iz0laciju, oni koji nemaju, moraju ići, to je pravilo koje ostaje.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*