Maj 21, 2020 - InfoNews 24h

Dan: 21. Maja 2020.

admin Maj 21, 2020

Jučer je na svim dijelovima baIkana bilo veliko ne.vrijeme koje je neke dijelove p0g0dilo više, neke manje, a sada ćemo se fokusirati konkretno na Srbiju. Jučer je u zapadnim dijelovima bilo najjače 0sjetno ne.vrijeme, padao je grad (led) koji je bio en0rmne veIičine, kako ističu ljudi, toliko veliki led još uvijek nisu mogli da vide […]

admin Maj 21, 2020

Svi smo svjedoci da je ova novo nastala situacija oko v1rusa unazadiIa cijeli baIkan, pa i zemlje u EU. Morali su radi prevencije da uvode tako rig0r0zne mjere koje su se odrazile kako na ekonomiju tako i na psihičk0 stanje stanovništva. Kako prenose mediji u Srbiji se osjeti to, jer su oni bili najrig0r0zniji, znali […]