Vučić najavio n0ve mjere koje p0činju za 48 sati: "0vaj modeI su koristili K1nezi, vjerujte mi, djeIuje.."
admin Mart 26, 2020

AIeksandar Vučić je donio odluku da s emora promijeniti tehnika b0rbe protiv novo nastale situacije. Istakao je da v1rus na'pada njih a da sada oni kreću prema njemu. Istakao je da su izvršili sjednicu sa stručnjacima iz K1ne koji su došli da im pomognu i koji su sa sobom prema njegovim riječima donijeli veliki broj tes.tova kao i druge potrebne medicinske opreme.

On će u narednih 48 sati uvesti druge mjere, koje će prema njegovom predviđanju biti znatno efikasnije. Usvojit će sve prijedloge stručnjaka iz K1ne koji su uspjeli da se pomoću tih metoda izb0re sa cijelokunom novo nastalom situacijom. Tes.tiranje će početi u velikim količina, zalihe te.stova posjeduju, ističe predsjednik.

On je rekao da će od danas krenuti masovno te,stiranje ljudi i da je to sada samo prvi korak. Bio je jasan i odlučan kada je dao podršku narodu sa rečenicom: Staćemo svemu ovome u kraj zajendo ili nas biti neće.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*