Prije 14 godina up0zoravao na 0vo s čim se danas susreće cijeIi svijet, 0tkrio šta nas još čeka: 0vo neće stati dok se ne dese sIjedeće 3 stvari
admin Mart 26, 2020

Lari BriIijant sada ima 75 godina, ali kako mediji se vraćaju unazad pronašli su njegovo vup0zorenje još iz 2006 godine kada je on predvidio nešto slično što sam se tenutno dešava. On je istakao da se svemu ovome ustvari jako brzo može stati na kraju, ali se ljudi u velikim količinama moraju tre.stirati.

On je radio na tadašnjem iskorijenjivanju b0ginja, ali je istakao i svoje vizije za budućnost, koje su ljudima djelovale nestvarno takod a ga niko nije shvatio ozbiljno, ali sada možemo vidjeti da je ipak bio u pravu. Sada stručnjaci ističu da su mnogi epidemiolozi prije 10 i 15 godina predv1đali sve ovo ali ih niko nije slušao.

Istakli su da je ova novo nastala situacija svima nepoznata, da je v1rus koji sada baca sve na k0ljena nov i da ne postoji čovjek na ovoj planeti koji je imun na njega, jer ga nikada prije do sada nije mogao imati. niko od nas ne zna kako bi taj v1rus djelovao u našem organizmu stoga se držite propisanih mjera.

 

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*