TotaIna izoIacija nije rješenje: Najn0vije inf0rmacije, 0vo je način da se p0bijedi situacija u kojoj se naIazi cijeIi svijet
admin Mart 25, 2020

On je stručnjak po imenu Majk Rajan, on je zadužen za sve h1tne sIučajeve u svijetskoj zdra'vstvenoj 0rganizaciji, a odlučio je da progovori i kaže svoje viđenje novo nastale situacije koja je kako on kaže sada na svijetskom nivou.

On je istakao da je njegovo mišljenje kako iz0lacija nije dovoljna, ali jeste primarna, kako su potrebne dodatne zdra.vstvene mjere kako bi se sve ovo zaustavilo. On je istakao da se svi koji su u iz0laciji trebaju te.stirati što prije, jer se ljudi bez opravdanja ne mogu držati zatvorenim u kućama ili stanovima.

Rekao je da će doći vrijeme da će svi izaći ponovo na ulicie, i da to dovodi do r1zika ponove lavine onoga što se misli da se prevazišlo. Istina jeste 0b0ljeli od ovog v1rusa moraju u iz0laciju kao i osobe sa kojima je osoba imala neposredni kontakt, sve do prolaska odrđeenog perioda i negativnog te.sta. – rekao je on za novine.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*