Predrag K0n rekao nešto što je sve zanimaIo: Ev0 da li snijeg pomaže širenju trenutne situacije
admin Mart 25, 2020

Priče koje su se objavljivale na društvenim mrežama bile su skoncentrisane uglavnom na to da svi očekuju povećanje temperatura kako bi došlo do smanjenja ove novo nastale situacije, ali niko nije očekivao da će sada padati snijeg, pa su ljudi bili u velikoj pa.nici, šta će se sada desiti i da li ovaj snijeg pomaže širenju novo nastale situacije.

Predrag K0n je svima poznati epi.demiolog koji je dao odgovore na neka pitanja, ali kako ćete imati priliku da vidite ni na jedno pitanje nije dao konkretan odgovr jer sam nije razmišljao o tome d amože doći do ovih padavina:

Normalno je da v1rus teže opstaje na visokoj temperaturi, samim tim je l0gično da lakše opstaje na snijegu. Kako se ovaj ponaša na snijegu to još niko nije razmatrao, ali da će umrijeti od minusa, to su samo slutnje ljudi koje nemaju veze sa istinom. Na vama je da se nastavite pridržavati izdatih mjera.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*