Po prvi put se 0glasio 0vaj d0ktor: "Ev0 zašto se ne b0jim cijeIe 0ve situacije, 20 godina se susrećem sa sIičnim stvarima, mene pIaši nešto drugo.."
admin Mart 25, 2020

Ja 20 godina radim u ovom poslu, ko ne zna ja sam stručnjak za za.razne b0lesti i imao sam prilike da u toku svoje karijere, to jest svog posla radim na raznim mjestima. Radio sam u najelitnijih b0lnicama, kao i u najsir0mašnijim dijelovima, kao što su Afrika.

Nema te b0lesti sa kojom se tokom svoje karijere nisam susreo, a samo nekoliko njih me je učinilo da se osjetim manje jakim, da se osjetim ra.njivim, da tako kažem. Ne b0jim se ja novo nastale situacije, mene brine to što će sir0mašni najviše da osjete sve ovo, mene brinu stari i iznemogli koji nemaju nkoga da im pomaže.

Mene brine to što se ovo toliko brzo širi, da ljudi dizu velike količine pa.nike, brine me da se ne izgubi zdrav razum kojeg smo vjerujem do sada imali. Morate biti jači od ovoga, sve se završi, kad tada, ali poslije toga se mora živjeti ,a vi sami  birate hoćete li se nadati ili pIašiti.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*