K0načno je sve 0tkriveno: Vaša mens'truacija određuje i koliko ćete dugo da živite
admin Novembar 17, 2019

više od 16.000 žena je bilo na ispitivanju koje se provodilo zbog menstruacije, a kako navodi istraživanja pokaju pola žena je bilo u meno pauzi za vrijeme istraživanja. DOkazano je da su mnoge žene svoju menstruaciju dobile poslije 12 godine života, a da su u pedesetoj godini ušle u meno pauzu.

Ovo istiraživanje je dokazalo da su žene imale manje pro.blema sa menstruacijom poslije i one koje su dolazile u meno pauzu. Nakon toga su se fokusirali na dijabetes. Kako ističu, žene koje ne konzumiraju cigarete nemaju problema sa kašnjenjem menstruacije.

Istraživači su na kraju došli do zaključka da vaša menstruacija određuje i koliko ćete dugo živjeti, jer osobe koje su imale zdrav život, koje nisu konzumirale cigarete kao ni al.kohol, imale su redovnu i manje bolnu menstruaciju u odnosu na one koje su konzumirale gore navedene stvari.

Mnoge žene nisu znale ni da definišu redovnu menstruaciju, a onda su oni dali tačnu definiciju, koju možete pročitati:

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*