InfoNews 24h
admin August 8, 2020

Kada je k0r0na v1rus u pitanu, svakodnevno stručnjaci i veliki naučnici istražuju ovaj v1rus i svakodnevno dolaze do novih informacija koje dijele s ljudima. Sada je jedan tim naučnika došao do saznanja kako imunitet nekih ljudi uspije da prepozna ovaj v1rus iako ti ljudi nikada nisu bili za'raženi niti su 0dležali ovaj v1rus. Ovo što […]

admin August 8, 2020

Svi imamo prilike da vidimo kako je v1rus koji je ove godine krenuo da se uveliko širi po cijeloj planeti zemlju upr0pastio planove ljudima. Mnogi su smatrali d aće on do ljeta nestati, ali kao što vidimo nije. Ljudi su imali planove za ljetovanja koje izgleda neće moći nikako realizovati. Svi znamo da je ljudim […]

admin August 7, 2020

Imamo prilike da vidimo kako ovaj v1rus svakodnevno ima nove simptome, kako se svakog dana neke nove informacije plasiraju u javnost, a sada su se oglaisli stučnjaci i istali nešto što je mnogima privuklo pažnju. Naime, kako oni objašnjavaju, v1rus je isti od početka, ali ni nisu vršili dovoljno dobra istraživanja kao sada jer je […]